Om föreningen

Kallelse till Föreningen Norden i Skånes distriktsstämma

Lördag 17 mars 09.00–11.30
Lokal: Rådhuset i Lund, Stortorget

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga senast 7 dagar på hemsidan och delas dessutom ut på plats.

09.00 Samling med kaffe/te och fralla
09.30 Stämmoförhandlingar
11.30 Distriktsstämman avslutas

Direkt efter distriktsstämman följer årets Gästabud.

Lokalavdelning har rätt att utse 1 ombud med rösträtt för varje påbörjat 50-tal medlemmar. Distriktsstyrelsen, revisorer och valberedning kallas till distriktsstämman. Medlemmar utan rösträtt är också välkomna. Motioner till distriktsstämman skall vara distriktsstyrelsens tillhanda senast den 1 mars.

Anmälan om deltagande ska ske senast 1 mars på e-mail norden.skane@gmail.com.

Avgift för förmiddagskaffe m.m. uppgår till 75 kr per person. Beloppet inbetalas avdelningsvis till distriktets konto, plusgiro 536876-6, samtidigt med anmälan. Kallelse distrisktsstämma i Lund 2018.

Nordiskt gästabud 2018

Lördag 17 mars på Skissernas Museum i Lund
Skånedistriktets styrelse hoppas på en stor anslutning, där vi alla, som är engagerade i Föreningen Norden i Skåne får träffas och ha trevligt tillsammans.

12.00 Samling på Skissernas Museums restaurang. Vi serveras en nordisk rätt och njuter av trevligt sällskap.
13.00 Visning av Skissernas Museum – nordisk anknytning

Entré: 350 kronor. Bindande anmälan senast 1 mars till norden.skane@gmail.com eller till Lars Petersson, 0703 55 80 01. Entréavgiften inbetalas senast vid anmälan till distriktets plusgiro 536876-6. Glöm inte att ange ditt namn. Välkommen till Nordiskt gästabud.

Nordiska hälsningar från Skånedistriktets styrelse till stämma och Gästabud.

Vill ni prenumerera på nyhetsbrev för Föreningen Norden i Skåne Tryck här

Protokoll årsstämma distrikt 18 mars 2017

Alla flaggorna 2

Nyhetsbrev Skånedistriktets

Välkommen till Föreningen Norden Skånedistriktet.
Våra lokalavdelningar är Båstad, Eslöv, Helsingborg,
Hässleholm, Klippan, Landskrona, Lund och Malmö 

Bron

Välkomna med förslag om det är något som saknas på hemsidan.

Demokrati

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.