Styrelse

Koppen

Bild Fredrik

 

Ordförande
F
redrik Jakobsen 076-2345414
Lorensborgsgatan 5,  217 61 Malmö
fredrik@fnfnorden.org

Nya styrelsen kommer läggas in så fort uppgifter kommit mig tillhanda/guninger

 Kerstin
S
ekreterare
Kerstin Persson 0739- 845589
Landskronavägen 18 B 261 73 Häljarp
kerstin.persson@mah.se

Styrelseledamot
MIkael Rudesjö  070-531 02 84                                      
Visitörsgatan 3 252 48 Helsingborg
rudesjo@gmail,com

Styrelseledamot
Lars Petersson 070-355 80 01
Hårlemans väg  20
227 30 Lund
lars.lpn.lund@gmail.com

008
Ansvarig hemsidan           
Gun-Inger Arvidsson   070-274 81 85
Dämmevägen 4 28140
inger-arvidsson@telia.com