Skåne distrikt

Skåne distrikt

Om föreningen

Våra lokalavdelningar är Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona, Lund och Malmö. OBS! Klippan har gått upp i Helsingborg.

Vill ni prenumerera på nyhetsbrev för Föreningen Norden i Skåne, anmäl dig här.

Kallelse till Föreningen Norden i Skånes distriktsstämma

Lördag 26 september klockan 10.00 – 12.00 i Kulturhuset Hässleholm
Lokal: Vita Salongen, Kulturhuset

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga senast 7 dagar på hemsidan och delas dessutom ut på plats. Ladda ner handlingar.

Dagens program
10.00 Samling i café Eat, Kulturhuset med kaffe/te och fralla
10.30 Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot och ledamot av Nordiska Rådets svenska delegation
inleder med en presentation av arbetet i Nordiska rådet och det nordiska samarbetet.
Därefter följer stämmoförhandlingar
12.00 Distriktsstämman avslutas

För att minimera antalet personer på stämman så minskar vi antalet ombud från varje avdelning till ett ombud
per avdelning och att ombudet på mötet kan förmedla de andra ombudens röster. Det innebär att ett ombud
från Hässleholm kan avlägga tre röster.

Distriktsstyrelsen, revisorer och valberedning kallas till distriktsstämman.

Motioner till distriktsstämman skall vara distriktsstyrelsens tillhanda senast den 9 september.

Anmälan om deltagande ska ske senast 15 september på e-mail [email protected]
Avgift för förmiddagskaffe m.m. uppgår till 125 kr per person. Beloppet inbetalas avdelningsvis till distriktets
konto, plusgiro 536876-6, samtidigt med anmälan. Glöm inte att ange lokalavdelningens namn vid inbetalningen.

Välkomna!

Ordförande Lars Petersson
Sekreterare Per Johansson

Arkiv

Protokoll årsstämma distrikt 23 mars 2019

Bron

Föreningen Norden är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Genom våra distrikt och lokalavdelningar anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.