”Tiden att leta syndabockar i Norden och EU är förbi.” HD

Bilder från stämman och Gästabudet i Kristianstad.

nnnnnnnnnnnnncccc