Tillställning

Föreningen Norden i Skånes distriktsstämma

Lördag 23 mars klockan 10.00–12.00 på Dunkers kulturhus i Helsingborg

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga senast 7 dagar på hemsidan och delas dessutom ut på plats.

Dagens program
10.00 Samling vid huvudentrén med kaffe/te och fralla (Dunkers kulturhus öppnar 10.00)
10.30 Stämmoförhandlingar
12.00 Distriktsstämman avslutas

Direkt efter Distriktsstämman följer årets Gästabud.

Lokalavdelning har rätt att utse 1 ombud med rösträtt för varje påbörjat 50-tal medlemmar. Distriktsstyrelsen, revisorer och valberedning kallas till distriktsstämman. Medlemmar utan rösträtt är också välkomna.

Motioner till distriktsstämman skall vara distriktsstyrelsens tillhanda senast den 1 mars.

Anmälan om deltagande ska ske senast 10 mars till [email protected]

Avgift för förmiddagskaffe m.m. uppgår till 75 kronor per person. Beloppet inbetalas avdelningsvis till distriktets konto, plusgiro 536876-6, samtidigt med anmälan. Glöm inte att ange lokalavdelningens namn vid inbetalningen.