Tillställning

Nordisk film i världen: New Nordic Cinema (with a touch ofliterature)

Torsdagen 19 september 13.15 – 18.00

Symposium om nordisk film och teveproduktion som nått betydande framgång i världen: en hundraårig historia, med särskild aktualitet under de två senaste decennierna med anknytning till samtida litteratur och språk.

Föreläsningen är på engelska.

  • Welcome and introduction
  • Anders Marklund, Lund University, Nordic Film and TV Adaptations: Festivals, Awards and Circulation
  • Sophie Wennerscheid, University of Copenhagen: Nature, Humans and Technology in Contemporary Nordic Film and Literature
  • Jaakko Seppälä, University of Helsinki: On the Functions of Nordic Noir Stylistic Devices
  • Eva Novrup Redvall, University of Copenhagen: Screenwriting and Storytelling for Children and Young Audiences
  • Ove Solum, University of Oslo: Certain Tendencies in modern Norwegian Cinema, Cultural and Aesthetic aspects
  • Matthias Bauer, University of Flensburg: POV, Narration and Empathy
  • Helle Kannik Haastrup, University of Copenhagen: Complex Characters & Storytelling in New Nordic Art House Cinema
  • New Nordic Cinema: Concluding discussion/remarks

Location: Lund University, Centre for Languages and Literature (SOL-Centrum), room A129b.

Anmälan till Lars Petersson, [email protected] eller 0703558001 senast den 12 september. Symposiet är gratis men för dem som erbjuds middag på Fulltofta slott tar vi ut en anmälningsavgift på 100 kr (inkluderar middag och transport).

19.00 Middag på Fulltofta slott (begränsat antalet platser). Buss till och från Fulltofta slott.

Nordisk film i världen är ett samarbete mellan Centrum för Skandinaviska studier (CSS), Lund Universitet, Föreningen Norden, Svensk-danska kulturfonden och Eurofinans.