Tillställning

Nordiskt gästabud i Helsingborg på Nordens dag

Lördag 23 mars klockan 12:00-16:00 på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

Föreningen Norden i Skåne tillsammans med samtliga lokalavdelningar i vårt distrikt firar Föreningen Norden 100 år på Nordens dag den 23 mars 2019 med ett gemensamt Gästabud i Dunkers bar & matsalar.

Skånedistriktets styrelse tillsammans med lokalavdelningarna i Skåne hoppas på en stor anslutning, där vi alla, som är engagerade i Föreningen Norden i Skåne får träffas och ha trevligt tillsammans.

Temat för Gästabudet är ”Nordens framtid” och gästföreläsare är Jonas Kanje, chefredaktör för Helsingborgs Dagblad.

Dagen avslutat med en nordisk buffé i restaurangen där vi också har kulturella inslag med musik och frågesport.

Entré: 300 kronor. Bindande anmälan senast den 10 mars till
[email protected] eller till Lars Petersson, 0703 55 80 01.

Entréavgiften inbetalas senast vid anmälan till distriktets plusgiro 536876-6. Glöm inte att ange ditt namn.